2016, മേയ് 17, ചൊവ്വാഴ്ച

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തി !!!!

എന്റെ നാട് ! എന്റെ വോട്ട്! എന്റെ അവകാശം !
നന്ദി !!!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

😢💔മകളേ, നിനക്കുവേണ്ടി;💔😢 ആദം ജൊവാൻ റിവ്യു....

😢നീ ആരാണെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന പ്രായത്തിൽ അവൾ ഇവിടെ മടങ്ങിയെത്തും...നിന്നെ കാണാൻ...അന്നവളുടെ കയ്യിൽ ഇതിലും വലിയ പൂക്കൂടകളു...