2016, മേയ് 17, ചൊവ്വാഴ്ച

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തി !!!!

എന്റെ നാട് ! എന്റെ വോട്ട്! എന്റെ അവകാശം !
നന്ദി !!!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

പുല്ലുമേടിന്റെ ഓര്‍മ്മയില്‍ ..........

വീണ്ടും ഒരു മണ്ഡലകാലം കൂടി ആഗതമായി . കുളിര്‍ മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന വൃശ്ചിക പുലരിയില്‍ ശരണ മന്ത്ര ധ്വനികള്‍ ഉയര്‍ന്നു കേള്‍ക്കാന്‍ തുട...