2015, ജൂലൈ 14, ചൊവ്വാഴ്ച

ധോണി പുറത്തു പോകണം.........

മെയ്യപ്പനും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്ങ്സിനും അർഹമായ ശിക്ഷ നല്കിയതിലൂടെ പരമോന്നത നീതി പീഠം കൂടുതൽ മഹത്വം അർജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നു. തീര്ച്ചയായും മെയ്യപ്പനും ചെന്നയും  ഈ ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നതാണ്. ചെന്നെയുടെ ക്യപ്ടാൻ സ്ഥാനത് നില്ക്കുന്ന ധോണി ഇനിയെങ്കിലും ക്രിക്കെട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണം. കാരണം മേയ്യപ്പനെ ന്യായീകരിച്ചാണ് ധോണി മൊഴി പോലും നല്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അതെല്ലാം തെറ്റാണു എന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ധോണി, സാക്ഷി ധോണി , മെയ്യപ്പൻ, വിന്ദൂ ധാരാസിംഗ്  തുടങ്ങിയവര ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കെട്ടിനു വരുത്തി വച്ച അപമാനം അത്രമേൽ വലുതാണ്. നിരപരാധിയായ ശ്രീശാന്തിനു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പോലും മെയ്യപ്പനും ചെന്നക്കും ക്ലീൻ ചിറ്റ് നല്കിയ ബി സി സി ഐ യുടെ വിശ്വാസ്യത ഈ വിധിയോടെ പൂർണ്ണമായും തകര്ന്നിരിക്കുന്നു.  തീര്ച്ചയായും നിരപരാധിയായ ശ്രീശാന്തിനു നീതി ലഭിക്കണം. ശ്രീശാന്തിനു ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടം ലഭിക്കണം. അതോടൊപ്പം ധോണിയെ പോലെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും അഴിമതിക്കാരനും  സ്വാര്തനുമായ ഒരു കളിക്കാരൻ ക്രിക്കെറ്റ് എന്നാ കളിക്ക് അപമാനമാണ്. ഇനിയും കടിച്ചു തൂങ്ങി നില്ക്കാതെ എത്രയും വേഗം ധോണി പുറത്തു പോകണം. ധോണി പുറത്തു പോവുകയും ശ്രീശാന്തിനു നീതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം വീണ്ടും നമ്മൾ ക്രിക്കെട്ടിനെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങും ആ ദിനം എത്രയും വേഗം എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ...... പ്രാർത്ഥനയോടെ.......

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...