2015, ഒക്‌ടോബർ 4, ഞായറാഴ്‌ച

മൊയ്തീൻ നൽകുന്ന തിരിച്ചറിവ് !!!!!

എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അഭൂതപൂർവ്വമായ വിജയം മലയാള സിനിമ ലോകത്തിനു ഒന്നടങ്കം നൽകുന്ന ആഹ്ലാദവും പ്രതീക്ഷയും വളരെ വലുതാണ്‌. അതിനു കാരണം ഉണ്ട്. പഴയ തലമുറ, പുതിയ തലമുറ  അതിനു രണ്ടിനും ഇടക്കുള്ള മറ്റൊരു തലമുറ എന്നിങ്ങനെ ആസ്വാദനത്തിന്റെ പരിധി തന്നെ വേർതിരിക്കുന്ന വർത്തമാനകാല മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട പ്രേക്ഷകർ ഒരേ മനസ്സോടെ മൊയ്തീൻ എന്ന ചിത്രത്തെ സ്വീകരിച്ചു എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ വസ്തുത. അതിൽ തന്നെ പുത്തൻ തലമുറ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു.  മദ്യപാനം , തെറി പറയൽ, വിവാഹ പൂര്വ്വ ബന്ധങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ക്ലീഷേകളിൽ പുത്തൻ തലമുറയുടെ ആസ്വാദന നിലവാരത്തെ തളചിട്ടിരുന്നവര്ക്കുള്ള ഈ തലമുറയുടെ വ്യക്തവും ശക്തവുമായ മറുപടി കൂടിയാണ് എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിജയം. ഏതു തലമുറകളിൽ പെട്ടവർ ആയിരുന്നാലും ആത്യന്തികമായി നന്മയിലും സ്നേഹത്തിലും തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത്. നന്മയിലും സ്നേഹത്തിലും അലിഞ്ഞു ചേരാൻ കൊതിക്കാത്ത ഒരു തലമുറയും ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല , ഇനിയൊട്ടു ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമ പ്രവർത്തകർ ആസ്വാദനത്തിന്റെ പ്രതേക ചട്ടക്കൂടുകൾ തീർക്കുന്നതിനു പകരം എല്ലാ വിഭാഗം പ്രേക്ഷകരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കഥയും പശ്ചാത്തലവും നൽകിയാൽ മലയാള സിനിമ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട......  ഇത്തരത്തിൽ ആസ്വാദനത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടുകൾ ഭേദിച്ച് കൊണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗം പ്രേക്ഷകരെയും ഒരു പോലെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ  എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ.......

നമ്മുടെ സ്വന്തം മൊയ്തീൻ.......


എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ കണ്ടിട്ട് ദിവസ്സങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു റിവ്യൂ എഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒട്ടേറെ തവണ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ എന്ത് പറഞ്ഞാണ് , എങ്ങിനെ പറഞ്ഞാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക ! അറിയില്ല, വാക്കുകൾക്കും വരികൾക്കും അപ്പുറം അനുഭവം തന്നെയാണ് എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ. കാലമേറെ കഴിഞ്ഞാലും ഉറഞ്ഞു പോയ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി പോലെ എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നോവ്‌ പാട്ടായി എന്നും ഉണ്ടാകും. നന്ദി ഒരുപാട് നന്ദി, ഇത്തരം ഒരു അനുഭവം പകര്ന്നു നല്കിയതിനു , ഒപ്പം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ........

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...