2015, ഫെബ്രുവരി 15, ഞായറാഴ്‌ച

ദേശിയ ഗെയിംസ് കേരളത്തിന്‌ അഭിമാനമായി........ അഭിനന്ദനങ്ങൾ...........

തീര്ച്ചയായും ദേശിയ ഗെയിംസ് കേരളത്തിനും , ഓരോ മലയാളിക്കും അഭിമാനമായി. ഗയിംസിന്റെ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ ഗയിംസ് അവസാനിക്കുന്നത്‌ വരെയും വിമര്ശനങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിന്നു. തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടി കാണി ക്കുന്നത്  നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ അതിന്റെ ഉദ്ധേശ ശുദ്ധി സാധാരണക്കാരന്‌ പോലും തെറ്റിധാരണ പരത്തുന്നത് ആയിക്കൂടാ. 28 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ദേശിയ ഗയിംസ് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ എത്തിയപ്പോൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദം മറന്നു കേരളത്തിന്‌ വേണ്ടി , മലയാളികള്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നായി നില്ക്കും എന്നാ വിശ്വാസം നമ്മൾ ഓരോരുത്തര്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ വിശ്വാസം പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായില്ല. കുറ്റങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാൻ മാത്രമായി ചില ഇടങ്ങള ഒതുങ്ങി പോയി. അത് വളരെ നിര്ഭാഗ്യകരമായി പോയി. കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ചൂണ്ടിക്കട്ടുംപോഴും ഒപ്പം നിന്നു അവ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു ജനങ്ങള് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. എന്ത് കൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ഗയിമ്സിനെ സാധാരണക്കാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ കൂടിയല്ല കണ്ടിരുന്നത്‌. അത് കൊണ്ടാണ് അഭൂത പൂര്വ്വമായ ജനപങ്കാളിത്തം ഈ മേളക്ക് ഉണ്ടായതു.ഗയിംസ് നടക്കില്ല , മാറ്റി വയ്ക്കും തുടങ്ങി പലതരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. നമ്മുടെ മുഖ്യ ധാര മാധ്യമങ്ങളും ഈ വിവാദങ്ങൾ സജീവമായി നിലനിര്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നതും ദൌര്ഭാഗ്യകരമായി. ഇത്രയും വിവാദങ്ങള്ക്കു ഇടയിലും ദേശിയ ഗയിംസ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായി ,വളരെ വിജയകരമായി മാറ്റിയ ഓരോരുത്തര്ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ..........

സേവ് കെ എസ് ആർ ടി സി ....

2016 ഡിസംബർ 20 നു ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ എഴുതിയ കുറിപ്പാണിത് ..  കെ എസ് ആർ ടി സിയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാകുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആ കുറിപ്പ് ...