2016, ജനുവരി 31, ഞായറാഴ്‌ച

കേരള സ്ട്രൈക്കെര്സിനു സ്നേഹപൂര്വ്വം......!!!!


സെലെബ്രിടി ക്രിക്കറ്റിൽ കരുത്തരായ കർണാടകയെ തകർത്ത് ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയ കേരള സ്ട്രൈക്കെര്സിനു ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
ഒട്ടേറെ പരിമിതികൾക്ക്‌ ഇടയിലും അത്മവിശ്വസ്സത്തോടെ പോരാടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് തന്നെയാണ് കേരളയുടെ വിജയ രഹസ്യം. കർണാടകയെ തോല്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരിക്കലും ഭാഗ്യത്തിന്റെ മാത്രം കൂട്ടിലല്ല. ഭാഗ്യം ധീരനെ തുണയ്ക്കും എന്നത് ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്‌. കളിയിലെ എല്ലാ മേഘലകളിലും കർണാടകയെ ക്കാൾ മുന്നില് തന്നെയായിരുന്നു സ്ട്രയികെര്സിന്റെ താരങ്ങൾ. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്‌ പ്രതിഭയുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റു ഏതൊരു ടീമിന് ഒപ്പമോ അതിനു മുകളിലോ തന്നെയാണ് കേരളയുടെ താരങ്ങൾ. പ്രധാനമായത് ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ്. ഒത്തൊരുമയോടെ കളിച്ചാൽ , വിവേക പൂര്വ്വം മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയാൽ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. ഈ വിജയം നൽകുന്ന തിരിച്ചറിവ് അതാണ്. പോരാടി നേടിയ വിജയത്തിൽ അമിത മായി അഹങ്കരിക്കാതെ , വിജയത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിൽ അല്പവും മയങ്ങിപ്പോകാതെ കൂടുതൽ പോരാട്ടവീര്യത്തോടെ കൂടുതൽ ഉണര്വ്വോടെ മുന്നോട്ടു പോകൂ.ലക്‌ഷ്യം നേടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഒപ്പം ഞങ്ങൾ ഉണ്ട്.. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ താരം ശ്രീ മോഹൻലാൽ ഉള്പ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ സ്റ്റ്രൈകെർസ് താരങ്ങൾക്കും സ്ട്രയിക്കെര്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ പേര്ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ !!!!
പ്രാർത്ഥനയോടെ!

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...