2015, ജൂലൈ 9, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഒരു വീട് ഒരു നായ ........

ഇപ്പോൾ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യവും അതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നുള്ളതും വലിയ ചർച്ച ആയ സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ഈ കുറിപ്പ് എഴുതുന്നത്‌. തെരുവ് നായ ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. അതിനെ കുറിച്ച് പലതവണ ഞാൻ തന്നെ ബ്ലോഗിലും ഫേസ് ബുക്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തെരുവ് നായ ശല്യത്തെ കുറിച്ച് ആര്ക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ല. പക്ഷെ അവയെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഒരു പക്ഷത്തിന്റെ വാദം , എന്നാൽ കൊന്നിട്ടായാലും വേണ്ടില്ല ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെന്ന് മറുപക്ഷം. ചർച്ച എങ്ങും എത്തുന്നതും ഇല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ചില നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പാമ്പുകളെയും മറ്റും ജീവനോടെ പിടിച്ചു കാട്ടിൽ കൊണ്ട് പോയി വിടാറുള്ളത്‌ പോലെ തെരുവ് നായ്ക്കളെ ജീവനോടെ പിടിച്ചു ഉൾ വനങ്ങളിൽ കൊണ്ട് വിട്ടു കൂടെ. ഇനി ഇപ്പൊ അവ തിരിച്ചു നാട്ടിൽ ഇറങ്ങും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ധ്യംകരണം ചെയ്തു കാട്ടിൽ വിടണം അപ്പോൾ പിന്നെ അവ പെറ്റു പെരുകും എന്ന് പേടിക്കണ്ടല്ലോ.  അതുപോലെ തെരുവ് നായ്ക്കളെ വന്ധ്യം കരണം ചെയ്യുകയോ, കാട്ടിൽ വിടുകയോ ചെയ്താൽ വംശനാശം സംഭവിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീട് ഒരു നായ എന്നാ പേരിൽ ഒരു പദ്ധതി തുടങ്ങണം. ഗുണമേന്മയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും ഉള്ള നായ്‌ ഇനങ്ങളെ ഓരോ വീട്ടിലേക്കും വിതരണം ചെയ്യുക. നായകളെ കൂടുതലായി വളർത്താൻ താല്പര്യമുള്ള മൃഗസ്നേഹികൾക്ക് ഒന്നിന് പകരം അഞ്ചോ പത്തോ നായ്ക്കളെ നല്കുകുക . ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടേറെ പ്രായോഗികമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നില് ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഈ നിർദേശങ്ങൾ പോര എന്ന് തോന്നിയാൽ പൊതു ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭികാമ്യമായ മാര്ഗ്ഗ നിർദേശങ്ങൾ തേടുക . ഘോര ഘോരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരെ കാളും പ്രായോഗിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഉദയം കൊള്ളാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്........

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...