2017, ജൂൺ 22, വ്യാഴാഴ്‌ച

Tiyaan....


The star brothers of Mollywood Prithviraj and Indrajith are coming together to the big screen for their new  Malayalam movie Tiyaan. The film is scripted by Murali Gopy and he also have a prominent role. Tiyan is directed by Jiyen Krishnakumar, who is debutant in film direction. Malayalam actor Shine Tom Chacko, Rahul Madhav, Ananya Nair are also featuring in different roles in this film.
Tiyaan – which means ‘the above mentioned’ will be a complete different movie in Prithvi’s career as a lead actor, Ezra was his last movie and which earned a big box office collection and it holds the slogan ‘the best horror Malayalam movie’ and so Malayalam movie lovers expecting another big treat from Prithviraj.
Pritviraj – Indrajith combination comes together again after the success of Amar akbar anthony and the fans of both have an expectation in its peak. This film is murali Gopy’s new venture after the Malayalam movie Left right left. Since it is a Murali’s film the character should have an intensity like his previous works Ee adutha kalathu, Left right left etc. it should be a complete entertainer for all viewers.
This work would be special one for Indrajith since his younger daughter Nakshthraappears in this film and the character Pattabhiraman (Indrajith) should be the toughest one among his work. Ananya plays a strong character named Amba, the better half of Pattabhiraman. The movie involves the languages and many places across India. Mumbai, Pune, Badrinath and Manali are the main shooting locations, the religious sites at Nashik and kumba mela are also captured for this film.

The film is produced under the banner of Red rose creations. The music and scores are composes by Gopi Sunder. Satheesh Kurup handles the cinematography Haneef Mohammed bankrolls the movie under the banner of Red Rose Creations.
Cast and Crew
Director                          Jiyen Krishnakumar
Written                           Murali Gopy
Music                             Gopi Sunder
Cinematography            Satheesh Kurup
Producer                        Haneef Mohammed
Production Company     Red Rose Creations
Starring
Prithviraj Sukumaran
Indrajith Sukumaran
Murali Gopy
Shine Tom Chacko
Rahul Madhav
Suraj Venjaramoodu
Ananya Nair
Release date : 29th june
https://www.youtube.com/watch?v=f9ym_s-CEmI

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...