2016, ജൂൺ 9, വ്യാഴാഴ്‌ച

പ്രതീക്ഷയോടെ !!!!
കേരളത്തിന്റെ കായിക രംഗത്തിനു പുത്തൻ പ്രതീക്ഷയും ഉണര്വ്വും നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കായികമന്ത്രി  ശ്രീ ഇ. പി ജയരാജന്  അഭിനന്ദനങ്ങളും അഭിവാദ്യങ്ങളും. തീര്ച്ചയായും നമ്മുടെ കായികരംഗം കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടെണ്ടതും നവീകരിക്കപ്പെടെണ്ടതും ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ഇല്ല. ഒട്ടേറെ പ്രതിഭകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട്. എല്ലാവര്ക്കും വളരാനുള്ള ഇടം ഉണ്ട് എങ്കിലും വളർച്ച പുഷ്ട്ടിപ്പെടുത്താനുള്ള വളവും വെള്ളവും എല്ലാവര്ക്കും ആവശ്യത്തിനു ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നതാണ് പോരായ്മ . തീര്ച്ചയായും കായിക രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ദുഷ്പ്രവണതകൾ തിരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കായിക മന്ത്രിയുടെ ധീരമായ നടപടികൾക്ക് എല്ലാ കായിക പ്രേമികളുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ട്. കാരണം വ്യക്തിപൂജയും അലങ്കാര പദവികളും  മാത്രമല്ല അടിസ്ഥാനപരമായ കെട്ടുറപ്പ് തന്നെയാണ് കായിക രംഗത്തെ സംബധിച്ച് പ്രധാനം .
ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ. കായിക രംഗത്തെ പോലെ തന്നെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഒരിടമാണ് കലാരംഗം. പ്രതേകിച്ചു സിനിമാ രംഗം. കുറച്ചു നാളുകളായി സിനിമ രംഗം മലീമസമാണ്. പോർവിളിയും ആരോപണങ്ങളും സമരങ്ങളും വിലക്കും ഒക്കെയായി കുത്തഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് സിനിമാരംഗം. ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങളിൽ അർഹമാായവക്കു പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്നില്ല. പുരസ്കാരങ്ങൾ കച്ചവടമോ  വീതം വൈക്കലുകളോ മാത്രമാകുന്ന അവസ്ഥ എത്ര പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണ് . എന്തിനെന്നോ എതിനെന്നോ ഇല്ലാതെ സമരം , വിലക്ക്  , ഗ്വോ  ഗ്വോ വിളികൾ. ജനങ്ങളുടെ പണമാണ് സിനിമയുടെ നിലനില്പിന് ആധാരം. ഏതെങ്കിലും പ്രേക്ഷകൻ സിനിമാ രംഗത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അത് പറയാൻ പ്രേക്ഷകന് അവകാശമില്ല എന്നാ തരത്തിലുള്ള ചില പ്രമാണിമാരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ . ഏതുകാലത്തും കാര്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വരുതിയിൽ വരുത്താൻ തൻ പ്രമാണിത്തം കൈമുതലക്കിയവർ , ഇങ്ങനെ ആകെ കുത്തഴിഞ്ഞ സിനിമാ രംഗത്ത് കൂടി സമഗ്രമായ പരിഷ്കരണം വേണം. തൻ പ്രമാണിത്തം കൈമുതൽ ആക്കിയവരെ നിലക്ക് നിർത്തുക തന്നെ വേണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ദീർഘ വീക്ഷണതോടെയുള്ള നടപടികൾ ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു.
പ്രതീക്ഷയോടെ 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...