2016, മേയ് 30, തിങ്കളാഴ്‌ച

മഴയെത്തും മുൻപേ !!!!

മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സര്ക്കാര് തീരുമാനത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. തീര്ച്ചയായും ഇത്തവണ കാലവർഷം വളരെ ശക്തം ആയിരിക്കും എന്നാണ് സൂചനകൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാലവര്ഷ കെടുതികളും സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും ഒക്കെ മുൻ വർഷത്തെക്കാൾ വര്ധിക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്! അല്പം വൈകി എങ്കിലും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം !

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ ........

രണ്ടു വർഷത്തിലധികമായി സെക്രെട്ടറിയേറ്റിനു മുൻപിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. ഈ രണ്ടു വർഷവും ഏതാണ്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ആ ചെറുപ്...