2016, മാർച്ച് 2, ബുധനാഴ്‌ച

ഇന്ദ്രന്‍സിനു സ്നേഹപൂര്‍വ്വം!!!!           

 തികച്ചും അര്‍ഹമായതും ഒരു വേള ഉറച്ചതുമായ സംസ്ഥാനപുരസ്കാരം വഴിമാറി  പോകുന്നത് ഒരു കലാകാരന്റ ആത്മ വേദന തന്നെയാണ്!!!!
ദേശീയ പുരസ്കാര പട്ടികയില്‍ അര്‍ഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും  !!!! 

                               പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ  

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

സേവ് കെ എസ് ആർ ടി സി ....

2016 ഡിസംബർ 20 നു ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ എഴുതിയ കുറിപ്പാണിത് ..  കെ എസ് ആർ ടി സിയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാകുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആ കുറിപ്പ് ...