2016, മാർച്ച് 2, ബുധനാഴ്‌ച

ഇന്ദ്രന്‍സിനു സ്നേഹപൂര്‍വ്വം!!!!           

 തികച്ചും അര്‍ഹമായതും ഒരു വേള ഉറച്ചതുമായ സംസ്ഥാനപുരസ്കാരം വഴിമാറി  പോകുന്നത് ഒരു കലാകാരന്റ ആത്മ വേദന തന്നെയാണ്!!!!
ദേശീയ പുരസ്കാര പട്ടികയില്‍ അര്‍ഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും  !!!! 

                               പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ  

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

പുല്ലുമേടിന്റെ ഓര്‍മ്മയില്‍ ..........

വീണ്ടും ഒരു മണ്ഡലകാലം കൂടി ആഗതമായി . കുളിര്‍ മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന വൃശ്ചിക പുലരിയില്‍ ശരണ മന്ത്ര ധ്വനികള്‍ ഉയര്‍ന്നു കേള്‍ക്കാന്‍ തുട...