2015, നവംബർ 23, തിങ്കളാഴ്‌ച

ആത്മാവിഷ്കാരം.... നന്ദി.......

കലാഹൃദയരായ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ആത്മാവിഷ്കാരത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ടു മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തികച്ചും സന്തോഷകരവും സ്വാഗതാർഹവുമായ കാര്യം. തീര്ച്ചയായും ഈ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉപരിയായി ഉത്തരവ് റദ്ദു ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നിരിക്കിലും കലാഹൃദയരായ സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുടെ ഹൃദയ വ്യഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞു സത്വര നടപടി എന്ന നിലയിൽ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും . ഒപ്പം ഈ ഉത്തരവിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പിന്തുണയും നിലപാടുമായി എത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സഖാവ് വി എസ് അച്യുതാന്ദന് പ്രതേക അഭിനന്ദനവും നന്ദിയും. കൂടാതെ ഈ ഉത്തരവിന് എതിരെ നിലപാട്  അറിയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ്‌ വി എം സുധീരൻ,  മുൻജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധിയും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കരുത്തുറ്റ നേതാവുമായ  സഖാവ് എം ആർ രവി ,  എൻ. ജി .ഓ യൂണിയൻ , ഫെറ്റോ സംഘടനകൾക്കും പ്രതിനിധികൾക്കും  പ്രവർത്തകർക്കും, ഒപ്പം  വ്യകതിപരമായി പിന്തുണയും നിലപാടും അറിയിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.......

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...