2014, ഏപ്രിൽ 28, തിങ്കളാഴ്‌ച

വിലക്കും വേണ്ട , സമരവും വേണ്ട.......?

മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് വീണ്ടും വിലക്കിന്റെയും സമരങ്ങളുടെയും വാർത്തകൾ വരുന്നു. ഞാൻ എന്നാ ഭാവം ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ വിലക്കുകളുടെയും സമരങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ എന്നതാണ് സത്യം. സമീപകാലത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടായ വിലക്കുകൌം സമരങ്ങളും എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ അവൈക്കെല്ലാം പിന്നിൽ ഒരേ പേരുകൾ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് വാസ്തവം, അത് ഒന്നുകിൽ വിലക്കിന്റെ പക്ഷത് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സമരങ്ങളുടെ പക്ഷത് ആകാം എന്ന് മാത്രം. ആയിരക്കനനക്കിനു ജീവനക്കാർ തൊഴില എടുക്കുന്ന സിനിമ മേഘലയിൽ നിങ്ങൾ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ആളുകള് ചേർന്ന് പലപ്പോഴായി നടത്തുന്ന ഇത്തരം വിലക്കുകല്ക്കും സമരങ്ങള്ക്ക് നാളെ നിങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി കണക്കു പറയേണ്ടി വരും കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന പട്ടിണി പാവങ്ങളായ തൊഴിലാളികളുടെയും അവരെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന ആളുകളുടെയും ശാപം നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് കൊണ്ടേയിരിക്കും. മുൻപ് മലയാളത്തിന്റെ മഹാ നടന തിലകനെ വിലക്കിയതും തിയേറ്റർ സമരവും ചിത്രീകരണ സമരവും ഒക്കെ ഇതേ ആളുകള് ചേർന്ന് സ്ന്ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എല്ലാവരും പങ്കാളികൾ ആണ്. അന്ന് ജോലി ഇല്ലാതെ വിഷമിചവരുദെ , വിലക്കിൽ ദുഖിച്ചവരുടെ ശാപം ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെ വിട്ടോഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ...? മഹാ രോഗത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ, സ്വര്ണ കടത്തു കേസിന്റെ രൂപത്തിൽ , നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസിന്റെ രൂപത്തിൽ കൂടാതെ കുടുംബപരംയോ , വ്യക്തിപരമായോ ഉള്പ്പെടയുള്ള നിരവധി പ്രയാസങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ആ ശാപം നിങ്ങളെ പിന്തുടര്ന്നില്ലേ....? എന്നിട്ടും മതിയായില്ലേ...? ദൈവം ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് തരുന്നത് ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണു അതിലൂടെ നമ്മുടെ തെറ്റുകള തിരുത്തുവാൻ ആണ്. അല്ലാതെ അത്തരം അവസ്ഥകൾ മറന്നു കൊണ്ട് വീണ്ടും തെറ്റുകള ചെയ്യുവാനും അനീതിയെ പോത്സഹിപ്പിക്കുവാനും അല്ല. സ്വാർഥതയും അഹന്തയും മാറ്റി വച്ച് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ അന്ഗീകരിക്കുവാനും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള കൂടി കേൾക്കുവനുമുള്ള സന്നദ്ധതയും സഹിഷ്ണുതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരവുന്നത്തെ ഉള്ളു. അതിനായി എല്ലാവരും നന്മ നിറഞ്ഞ മനസോടെ ഒത്തൊരുമയോടെ മുന്നോട്ടു പോകട്ടെ , ഇനി ഒരു വിലക്കും സമരവും ഉണ്കാതിരിക്കട്ടെ .........

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

✨Happy Diwali✨

Happy Diwali ദീപാവലി ദീപങ്ങളുടേതാവണം, ശബ്ദങ്ങളുടേതാവരുത് Celebrate Pollution Free Diwali