2013, ജൂൺ 12, ബുധനാഴ്‌ച

സ്വാഗതം


ദയവായി എന്റെ ഫേസ് ബുക്ക്‌ പേജിലേക്ക് വരൂ........
http://www.facebook.com/jayarajmurukkumpuzha.jayaraj

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...