2013, ജൂൺ 3, തിങ്കളാഴ്‌ച

നന്ദി ..................

നന്ദി ..................

എന്റെ ബ്ലോഗ്‌ പോസ്റ്റുകളുടെ പേജ് കാഴ്ചകൾ 25000 നു മുകളില എത്തിച്ച ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില ഉള്ള മലയാളികള്ക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി...........

1 അഭിപ്രായം:

ബിലാത്തിപട്ടണം Muralee Mukundan പറഞ്ഞു...

അഭിനന്ദനങ്ങൾ കേട്ടൊ ഭായ്

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...