2016, ഫെബ്രുവരി 9, ചൊവ്വാഴ്ച

ദൈവത്തിനു നന്ദി !!!മെസ്സി തിരിച്ചെത്തുന്നു !!!!


Leo Messi to return to the group on Wednesday
FC Barcelona striker Lionel Messi will undergo several tests on Monday and Tuesday to assess the evolution of the kidney problems he suffered last December. Messi will return to his normal duties with the first team on Wednesday.
courtesy - barca official 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...