2013, ഡിസംബർ 5, വ്യാഴാഴ്‌ച

സ്നേഹഗീതം - ജനപക്ഷം ഫിലിം അവാര്ട്സ് 2014


നിർദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു..........
2012 ദേശിയ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾക്ക് പരിഗനിക്കപ്പെട്ടതും എന്നാൽ 2013 ഇൽ  റിലീസ് ചെയ്തതുമായ അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്‌............

മികച്ച ചിത്രം

മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം

മികച്ച സംവിധായകന്‍ -

മികച്ച തിരക്കഥ -

മികച്ച നടന്‍ -

മികച്ച നടി -

മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടന്‍ -

മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടി -

മികച്ച സഹ നടന്‍ -

മികച്ച സഹ നടി -


മികച്ച ഗാന രചന -

മികച്ച സംഗീത സംവിധായകന്‍ -

മികച്ച ഗായകന്‍ -

മികച്ച ഗായിക -

മികച്ച ഗാനം -

ജനപ്രിയ ഗാനം -

മികച്ച ഹാസ്യ താരം -

മികച്ച പുതുമുഖ  സംവിധാനം  -

ജനപ്രീതിയും കലാമുല്യവും ഉള്ള ചിത്രം -

മികച്ച ചായഗ്രഹകാന്‍ -

മികച്ച എഡിറ്റൊര്‍ -
 

ജനപ്രിയ താരം - ....

മികച്ച പുതുമുഖം -    അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

കരുതാം, നാളേയ്ക്കായ് ഒരുതുളളി....

world Water Day, on 22 March every year, is about taking action to tackle the water crisis. Today, 1.8 billion people use a sour...